Home

Obekin Cultuurkring Mariakerke

Secretariaat:  Spalaan 7,  8400 Mariakerke-Oostende                                           Tel. 0476 722 177                                          BE52 7385 0939 4209   BIC:  KREDBEBBVolgende activiteit:


Joseph Reyeland

componist van het Belgische fin-de-siècle


 door David vergauwen


Dinsdag 26november 2019
meer info onder de kalender

Inkomgelden voordrachten:


Leden           € 2

Niet-leden      € 5

Lidgelden 2019:


Lid                                     € 15

Gezinskaart 2 personen    € 25

Steunkaart per persoon    € 20

Erelid per persoon             € 35


Kalender 2019*:Datum:

Onderwerp:  2 februari

Nieuwjaarsdiner


Thermae Palace

   maart

De historische herbergen van Sinte Maryakercke Eduard Vyvey


Bibliotheek Kris Lambert

2 april

Oostende en zijn windturbines Laure MartroyeBibliotheek Kris Lambert

meiBibliotheek Kris Lambert

juni

Van Petit Nice tot Petit Paris Beirens


Oostende

19 september

Pajottenland Friede Lox


Uitstap

22 oktober

Oostende en zijn ministers Michel De Wit


Bibliotheek Kris Lambert

26 november

Joseph Reyelandt David Vergauwen


Bibliotheek Kris Lambert

* onder voorbehoud van wijzigingen
Beste Vrienden en Sympathisanten van Obekin,


Graag nodigen we U uit op onze volgende activiteit
Joseph Reyeland


 door David vergauwen


Dinsdag 26november 2019

In 2020 zou de Brugse componist Joseph Ryelandt (1870-1965) 150 jaar oud zijn geworden.


Als componist was Ryelandt niet alleen belangrijk voor Brugge. Zijn muziek werd in het binnen- en buiteland gespeeld en ook vandaag staat hij te boek als een van de voornaamste componisten van het Belgische fin-de-siècle.


Dat hij innig met de stad Brugge verbonden is, kan niet worden betwijfeld. Hij werd er geboren, woonde er, werkte er, stierf er en ligt er begraven.

Zijn bijna volledige oeuvre is momenteel in het bezit van de stad en in Brugge is er op zijn minst één straat en één concertzaal die zijn naam draagt.


2020 wordt het jaar waarin men de componist beter kunnen leren kennen en dat dankzij een stadsfestival van 7 maart tot 7 april, waarin 9 concerten, een tentoonstelling en enkele rondleidingen, wandelingen en voordrachten de rol en de betekenis van deze componist zullen onthullen.


Door deze lezing zijn jullie reeds goed op de hoogte

 
 
 
 
 
 
 Inschrijving activiteit

xxx

De inschrijving is pas volledig na betaling.

Rangorde in volgorde van volledige inschrijving met voorrang voor de leden.