Home


Volgende activiteit:


James Ensor

het groteske in zijn kunst


Xavier Tricot


12 maart 19.00


meer info onder de kalenderInkomgelden voordrachten:


Leden           € 2

Niet-leden      € 5

Lidgelden 2024:


Lid                                     € 20

Gezinskaart 2 personen    € 30

Steunkaart per persoon    € 25

Erelid per persoon             € 35

Voordrachten:

Bibliotheek

Wellingtonstraat 17

  8400 Mariakerke-Oostende

19.00u


Kalender 2024*:
Datum:

Onderwerp:
27 januari 12.00

Nieuwjaarsetentje & programmavoorstelling


Thermae Palace

Inschrijven

12 maart 19.00

Het groteske in de kunst van Ensor


Xavier Tricot


30 april 19.00

A.I.


Jo Lernout


14 mei 19.00

Het voeden van de wereld.
Insecten kweken als alternatieve voedselbron


Paul Vantomme


 xx  juni 8.30

Entre deux monts & langs de schreve


uitstap

inschrijven

3 september 10.00

Testerep in de 11-15 eeuw

Ir Frank Goeminne

28 september

Afscheidsetentje van Obekin na 40 jaar

Thermae Palace

inschrijven

Beste Vrienden en Sympathisanten van Obekin,


onze volgende voordracht gaat door op

dinsdag 12 maart

Hotel Royal Astrid


James Ensor


door

Xavier Tricot 
Het groteske in zijn kunst


In het algemeen worden satire of karikatuur bepaald door de groteske voorstelling die wordt verkregen door de verdraaiing van een genretafereel of door de vervorming van karakteristieke trekken van het menselijk lichaam met duidelijk karikaturale bedoelingen.

De parodie en de pastiche zijn niet noodzakelijk vormen van karikatuur. En niet alle groteske voorstellingen (o.a. van de Oudheid) behoren onvermijdelijk tot het genre van de karikatuur. Wat het werk van Ensor betreft, daar zijn de afbakeningen tussen de begrippen ‘satire, ‘parodie’ en ‘pastiche’ vaak onduidelijk. Nochtans dragen veel van zijn werken de kenmerken van deze drie van elkaar verschillende genres. Je kunt bij Ensor al vanaf 1883 een zekere belangstelling waarnemen voor de groteske fantasiewereld.Onder de druk van zijn angsten en onzekerheden veroorzaakte de geestestoestand van James Ensor omstreeks 1890 fenomenen die dicht bij de waanzin aanleunden. Het groteske buitennatuurlijke duikt dan niet op alleen in zijn picturaal werk, maar ook in zijn geschriften.
De Duitse literatuurwetenschapper Wolfgang Kayser (1906-1960) omschrijft het groteske als een ‘esthetische’ stijl en als de weerspiegeling van een sociale realiteit van een psychologische-filosofische orde. Hij benadert de structuur van het groteske vanuit het werk van Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516), maar vooral vanuit Pieter Bruegel (ca. 1525-1569), waar hij de voorstelling vindt van een dagelijkse realiteit die in onze ogen vreemd en zelfs verontrustend wordt.Moeten we in zijn definitie een verband zoeken met hetgeen Freud alsunheimlichheeft bestempeld?Hoe verhoudt het ‘unheimliche’ zich tot het ‘groteske’?


Hoewel het grillige concept ‘grotesk’ heel moeilijk valt af te bakenen, heeft het zich definitief als een esthetische categorie opgedrongen in de studie van de kunst in het algemeen en van de karikatuur in het bijzonder.


Hopende jullie in grote getale te zien


Luc Degraeve

Voorzitter