Home


Volgende activiteit:


Testerep


Dinsdag 21 maart 2023 OM 19.00 U


Bibliotheek


meer info onder de kalenderInkomgelden voordrachten:


Leden           € 2

Niet-leden      € 5

Lidgelden 2023:


Lid                                     € 20

Gezinskaart 2 personen    € 30

Steunkaart per persoon    € 25

Erelid per persoon             € 35

Voordrachten:

Bibliotheek

Wellingtonstraat 17

  8400 Mariakerke-Oostende

19.00u


Kalender 2023*:
Datum:

Onderwerp:
28 januari 12.00

Nieuwjaarsetentje & programmavoorstelling


Thermae Palace

Inschrijven

21 maart 19.00

Testerep


Frank Goeminne


25 april 19.00

Van mammoet tot Big Mac


Staf Henderickx


16 mei 19.00

Mary Shelleyen haar "kindje" Frankenstein


Magda Michielsens


 ?  juni 14.00

Atlantic Wall


uitstap

inschrijven

? september

Delvaux

uitstap

inschrijven

17 oktober 19.00

Geschiedenis van de vrijmetselarij

David Vergauwen

? november 19.00

Bubbels met tasting


Frans Lathioor

inschrijven

5 december 19.00

James Ensor


Xavier TricotBesteVrienden en Sympathisanten van Obekin,Graag nodigen we U uit op onze eerste voordracht

Testerep

Dinsdag 21 maart 2023 19.00

Bibliotheek Forumzaal


Testerep het eiland van Oostende tot Westende

Waar we nu wonen.


Hoewel er aanwijzingen zijn dat Testerep reeds Romeinse bewoning kende en dat Testerep in de vroege Middeleeuwen een bepaald belang had, komt het gebied pas in de 10° eeuw in de geschreven bronnen voor als een grafelijk domein.

Schaapherders en vissers leidden er een eenvoudig leven in een kleine nederzetting op het oostelijke uiteinde van het schorreneiland Testerep.In de 11° eeuw werd de Testerepvliet tussen het eiland en het vasteland ingepolderd, waardoor de nederzetting niet meer op een eiland lag en zich kon ontwikkelen.


Wie waren de eerste leenheren? Intrede van de graven van Vlaanderen in dit verhaal?

Historische ontwikkeling 11° tot 15°eeuw.

We weten dat Oostende rond 1266-67 stadsrechten kreeg.

Hoe zag het toenmalig Oost - ende eruit”?

Onder wiens vleugels waren ze toen.

Hoe zag die organisatie eruit?
Kunnen we dat afleiden uit het wapenschild?

Wie waren de heren die het bestuurden?

Wat waren de grenzen?

Hoe was de onderverdeling van het landschap rond Oostende?

De lijdensweg voor de bouw van een nieuwe kerk (Peperbusse) en het graven van een haven (Leopoldpark).

Hoe zag de bestuurlijke verdeling eruit?


Frank Goeminne doet een poging aan de hand van archiefstukken om een antwoord te formuleren.


Mary Shelley de moeder van Frankenstein
A Dark and Stormy Night …
Lezing door Prof. em. Magda Michielsens

16 mei 2023  19.00u


Mary Shelley begon ‘Frankenstein’ te schrijven toen ze een meisje van 18 jaar was.
Iedereen kent ‘Frankenstein’ (1818), hij leeft voort in onze literaire canon, in onze taal, in onze bibliotheken en bioscopen en in de
wereldwijde populaire cultuur. Het aantal parodies op de film uit 1931 (waarin Boris Karloff definitief een gezicht gaf aan het monster van
Frankenstein) is niet te tellen, steeds opnieuw ontstaan er in de literatuur en in de media varianten gebaseerd op Mary Shelley’s boek.


Mary Shelley was de dochter van Mary Wollstonecraft en William Godwin, beiden beroemde schrijvers en filosofen. In Mary smolten het feminisme van haar moeder en het anarchisme van haar vader samen.

Toen ze 16 jaar was liep ze van huis weg met de jonge romantische dichter Percy Shelley. ‘She eloped’, een heel mooi woord voor wat haar veel ellende bracht. Percy adoreerde de theorieën van Wollstonecraft en Godwin.

Dat leverde het jonge paar een levensfilosofie op, die Percy per se wilde in praktijk brengen.

Ze leefden als hippies avant la lettre. Het leidde tot chaos en drama, geldnood en ziektes, en extreem veel miserie voor Mary.
Ondanks alles schreef ze tussen alle ellende door haar meesterwerk.


‘Frankenstein’, a gothic novel, dat meteen ook het eerste science fictionboek is.

Mary Shelley baseerde zich op de wetenschap van haar tijd en niet op alchemie of toverkunsten.

Victor Frankenstein is de literaire voorloper van dr. Barnard en het monster is de voorloper van Dolly-hetgekloonde-schaap.

De ethische vragen waar dr. Frankenstein mee worstelde zijn nog steeds de onze.

Dat alles uit het hoofd van een achttienjarig meisje, 200 jaar geleden.


Bubbels met tasting

Frans Lathioor

Dinsdag  xx november 2023


Inschrijven noodzakelijk

BE52 7385 0939 4209

Door storting ben je ingeschreven


INFO VOLGT


Beste vrienden om het jaar af te sluiten of het jaareinde voor te bereiden gaan we met Frans Lathioor, oud-leerkracht aan de Hotelschool ter Duinen te Koksijde, een aantal flessen kraken en proeven om eens te vergelijken.
Want hoe vergelijk je nu Champagne, Cava, Spumante,Sekt, ... tov elkaar zowel als intern
Hoe serveer je het?


Inschrijving door storting van € xx pp voor leden en € xx pp voor niet-leden

op de rekening van Obekin BE52 7385 0939 4209 BIC: KREDBEBB

vermelding: naam / aantal personen