Contact
 
 
 
 
 

Contacteer Ons

Contact DetailsVoordrachten:

Bibliotheek

Wellingtonstraat 157

8400 Mariakerke-Oostende


E-mail: mail@obekin.be


Telefoon: 0476 722 177


Bankrekening: BE52 7385 0939 4209

                 BIC: KREDBEBB

Links


https://www.uitinoostende.be/                                        uitpas

http://www.ratmort.be/                                                   confrerie du rat mort

https://www.oostende.be/product.aspx?id=14870         cultuurraad Oostende

www.camerataostendia.be/activiteiten                           koor

www.vamospralutar.be                                                   koor


PRIVACYERKLARING


Contact


Als Cultuurkring Obekin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Cultuurkring Obekin

Meeuwenlaan 38

8400 Oostende

Bestuur@Obekin.be

Telefoon :  0495 22 42 88


Waarom verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door Cultuurkring Obekin verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :


Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Cultuurkring Obekin; (uitvoering overeenkomst)

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan / (verzamelen / verwerken) :


•Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft worden enkel door het bestuur zelf verwerkt.


Verstrekking aan derden.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw door u expliciet gegeven gegevens tot u ze herroept.

Wij bewaren zelf verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.


Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement

Cultuurkring Obekin kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.SUGGESTIES

"wat is abstracte kunst" en "wat is conceptuele kunst".

David Vergauwen
Thee: Zelfgeplukt

Ann Vansteenkiste
Ijslandvaart

JorisSurmont
Kerstverhalen en sagen

Renate Bruggeman
Gedichten over de liefde door de eeuwen heen

Prof.Em.Johan Van Iseghem

HerboristRudy verheyden

HerboristRudy verheyden
koffie

mariakerkenaar  aromakoffie
Van heksen en kruiden voordracht (of uitstap)

Renate Bruggeman
WO II

zoon prof ...
Whisky


Bezoek aan VRT + Van Giels


UitstapAnderlecht + Erasmusmuseum


UitstapUitstap pajottenland


UitstapKortrijk + vlasmuseum


Uitstapetentje  HK + Delvaux + hoeve


Uitstap
Menen + jukeboxmuseum


UitstapMuseum Zonnebeke


UitstapSilent pool   Ieper + Bolkraters  Ieper 


Uitstap