Over

Over Obekin  SOCIO-CULTURELE VERENIGING


BRON VAN DE NAAM OBEKIN

De Cultuurkring werd genoemd naar de oudst gekende naam uit Mariakerke.

OBEKIN is de naam van een persoon (van wie we verder niets afweten) uit Mariakerke, vermeld in een document uit de eerste helft van de 13de eeuw.

Dit document gedateerd februari 1235 - bewaard in het Rijksarchief te Gent en afgedrukt in de catalogus van "Oostende 1000", (1964) maakt bekend dat:


Egidius van Testreep, ridder bijgenaamd de Hond, van de St. Baafs-Abdij in Gent aan de St. Pieters-Abdij in Oudenburg, de tiende verkoopt gelegen in de parochie Testreep (in de parochie Beatae Mariae de Testreep Mariakerke), die van oudsher algemeen genoemd wordt OBEKINSKINDERDIC


VERKLARING VAN DE NAAM

De dijk van de kinderen van Obekin

OBE, OBEKIN, OBRECHT = die schittert door zijn rijkdom.Lid Culturele Raad. 

DOEL

Het bevorderen van de belangstelling voor cultuur. Om dit doel te bereiken zal de vereniging voordrachten, dia- en filmprojecties, tentoonstellingen, uitstappen en vergaderingen organiseren en elke andere mogelijkheid aanwenden die tot het gestelde doel zal leiden.


OPRICHTING

De cultuurkring werd op initiatief van toenmalig schepen Gerard Daniels gesticht op 26/09/1984 in Hotel Royal Albert als feitelijke vereniging.

In de stichtingsvergadering werd Obekin opgericht voor een proefperiode van één jaar. 

Ondertussen zijn we al vele proefjaren verder en kunnen wij met fierheid stellen dat de leden en het bestuur Obekin hebben uitgebouwd tot een niet meer weg te cijferen cultuurkring in Oostende.

In 2023 zijn we nu toe aan onze 40ste Jaargang


Na Gerard Daniels werd Karel Landrieux voorzitter daarna Paul Vandewalle tot eind 2016.Van 2017 tot heden Luc Degraeve.